Hướng dẫn theo dõi và quản lý đơn hàng

Hướng dẫn theo dõi và quản lý đơn hàng

Tạo bởi hvt.web | 398 ngày trước
Hệ thống quản lý đơn hàng giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát được mọi đơn hàng được đặt trên các trang web Taobao, 1688, Tmall thông qua hệ thống HVT Logistics.
Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Tạo bởi hvt.web | 398 ngày trước
Khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam vui lòng xem hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi trên hệ thống của HVT Logistics